Theo kế hoạch, Lý Hoàng Nam sẽ lên đường sang châu Âu vào ngày 5/5 để tập huấn và thi đấu một số giải trẻ nhằm làm quen với mặt sân đất nện để chuẩn bị cho giải trẻ Pháp mở rộng. 

Vừa qua, Lý Hoàng Nam đã có bước tiến nhảy vọt khi lọt Top 15 tay vợt trẻ hàng đầu thế giới.

H.L.