Theo Quyết định số 2984/QĐ-UBND, mức thưởng huy chương của vận động viên trong môn thi đấu đồng đội bằng 50% mức thưởng của vận động viên trong môn thi đấu cá nhân; mức thưởng huấn luyện viên có công đào tạo vận động viên đạt thành tích bằng 50% mức thưởng của vận động viên.

Tổng số tiền thưởng là hơn 2,65 tỷ đồng được trích từ Quỹ Thi đua Khen thưởng của TP chuyển vào tài khoản của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện.

C.L.