Cụ thể, lễ khai mạc được tổ chức từ 14h30 - 15h10 tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên; chạy rước đuốc diễn ra từ 15h10 - 15h40, từ Trường THCS Ngô Sỹ Liên đến Trường THPT Trần Phú; chương trình giao lưu và lễ bế mạc từ 15h40 - 16h30, tại Trường THPT Trần Phú. Đây là hoạt động thể thao phi lợi nhuận với mục đích thúc đẩy hòa bình, đoàn kết quốc tế và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước.

“Chạy vì hòa bình” đã được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới với hình thức là những cuộc chạy rước đuốc qua các địa phương, kết hợp giao lưu với các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về hòa bình

C.L.