Tại Thủ đô Hà Nội:


Một điểm tập trung xem qua màn hình.
Trung tâm Thủ đô Hà Nội.
Cờ đỏ rợp trời.
Du khách nước ngoài chung vui cùng bóng đá.
Một điểm xem bóng đá qua màn hình tại Hà Nội.

Tại Đà Nẵng:

Một ngôi nhà trang trí bằng cờ.
Một điểm xem bóng đá ở Đà Nẵng.

Một bạn trẻ với lá cờ Hàn Quốc.

Tại Cần Thơ:

Hàng quán điểm xem bóng đá chật cứng.

Trang trí xe để cổ vũ đội bóng.

Vui cùng bóng đá.

Nhóm PV