'Hành trình đạp xe của ngài Đại sứ Hoa Kỳ bắt đầu từ TP Hà Nội vào ngày 24-1-2016 và kéo dài 840km qua các tỉnh thành như: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và điểm đến cuối cùng tại cửa Ngọ Môn Kinh thành Huế.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius (thứ 3 từ trái sang) sau hành trình đạp xe 840km từ Hà Nội đến Huế.

Tại mỗi tỉnh, ông Ted Osius đã đến thăm các di tích và danh lam thắng cảnh, qua đó nêu bật tầm quan trọng của công tác trao đổi giáo dục, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế, chăm sóc sức khỏe và di sản văn hóa.

Anh Khoa