Trong đó, lực sĩ Lê Văn Công là người mang về tấm HCV danh giá, HCB thuộc về kình ngư Võ Thanh Tùng, 2 tấm HCB thuộc về lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ) và Cao Ngọc Hùng (điền kinh).

Xếp hạng của các đoàn tại Paralympic 2016.

Xếp thứ nhất toàn đoàn là đoàn thể thao Trung Quốc với 107 HCV, 81 HCB, 51 HCĐ. Đoàn thể thao Anh xếp thứ 2 với 64 HCV, 39 HCB, 44 HCĐ. Đứng thứ 3 là đoàn Ukraine với 41 HCV, 37 HCB, 39 HCĐ. Chủ nhà Brazil xếp thứ 8 với 14 HCV, 29 HCB, 29 HCĐ.

K. Vy