Xếp sau là tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang ) và tay đua Supiksorn Nuntana (Thái Lan).

Thành tích của tay đua Nhật Bản là 5 giờ 1 phút 15, trong khi thành tích của tay đua Việt Nam là 5 giờ 3 phút 26 và tay đua Thái Lan là 5 giờ 3 phút 35.

Sau chặng 2, áo vàng đã đổi chủ. Ngoài việc giành giải nhất chặng, tay đua Nhật Bản cũng giành luôn danh hiệu áo vàng và áo đỏ. Trước đó, ở chặng 1, danh hiệu áo vàng thuộc về Nguyễn Thị Thật. Hiện tay đua Việt Nam đang giữ danh hiệu áo xanh.
ay đua Nguyễn Thị Thật đã để mất danh hiệu áo vàng sau chặng 2. 

Ở nội dung đồng đội, với tổng thành tích 15 giờ 11 phút 15, đội Nhật Bản đã vươn lên dẫn đầu, xếp sau là Tập đoàn Lộc Trời An Giang với 15 giờ 13 phút 43 và Thái Lan 15 giờ 13 phút 55.

Ngày mai (10/3), đoàn đua sẽ bước vào chặng 3, từ TP Bảo Lộc về TP Đà Lạt, dài 115 km.

H. Ly