Ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, Hoàng Xuân Vinh xếp hạng 50/70 với 544 điểm, xạ thủ Trần Quốc Cường hạng 55 với 539 điểm. Còn tại nội dung 10m súng ngắn hơi, Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp hạng 46/112 với 573 điểm, trong khi Trần Quốc Cường xếp hạng 25/112 với 577 điểm. Với thành tích này, cả hai đều không lọt vào vòng thi chung kết.

Trong khi đó, ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, xạ thủ Hà Minh Thành xếp hạng 17/60 với 578 điểm, Phan Xuân Chuyên xếp hạng 27/60 với 573 điểm và Phan Công Minh hạng 40/60 với 565 điểm.


K. Vy