Mục đích của chương trình là thông qua việc giới thiệu chính trị, văn hóa, lịch sử, chính sách ngoại giao của Nhật Bản, thanh niên sẽ có hiểu biết đúng đắn về Nhật Bản, cảm nhận được sự hấp dẫn của Nhật Bản từ đó góp phần làm sâu đậm hơn nữa sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Judo là một bộ môn thể thao truyền thống của Nhật Bản. Ảnh: Japan Times

15 sinh viên Nhật Bản tới Việt Nam lần này dự kiến sẽ đến thăm và thi đấu giao hữu Judo tại thủ đô Hà Nội và thành phố Nha Trang. Thông qua việc cùng nhau tập luyện và thi đấu, sinh viên học sinh hai nước sẽ có dịp chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, tìm hiểu sự khác biệt cũng như các điểm mạnh của nhau. Kết quả luyện tập thi đấu và kế hoạch duy trì quan hệ giao lưu sẽ được báo cáo vào ngày cuối cùng của chuyến thăm Việt Nam.

Chương trình Giao lưu thanh niên Nhật Bản Đông Á (JENESYS) do Chính phủ Nhật Bản xúc tiến nhằm thúc đẩy hiểu biết về Nhật Bản, xây dựng đội ngũ những người yêu mến và có hiểu biết sâu sắc về Nhật Bản, mở rộng nền tảng quan hệ ngoại giao của Nhật Bản thông qua việc mời và phái cử những thanh niên ưu tú hoạt động trên nhiều lĩnh vực của Nhật Bản tới các nước; vũng lãnh thổ thuộc khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và ngược lại.

Tiên An