Khi đó, đội tuyển sẽ được tập trung trở lại tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Danh sách đội tuyển gồm 15 thành viên, đều là những gương mặt trụ cột của bóng chuyền Việt Nam. Với việc thuê chuyên gia ngoại, bóng chuyền Việt Nam đặt mục tiêu sẽ nâng tầm trong thời gian tới.
H. Ly