Theo ông Poltorak, một căn cứ quân sự Mỹ trên đất Ukraine sẽ mâu thuẫn với luật pháp của Kiev "Trong khi quân đội Mỹ và Ukraine có nhiều hoạt động hợp tác, nhưng ý tưởng về một căn cứ Mỹ trên đất nước này (Ukraine) thậm chí không được xem xét", ông Poltorak nói thêm.

"Luật pháp Ukraine không cho phép một tùy chọn như vậy. Các hoạt động hợp tác giữa hai bên giúp chúng tôi học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm", B0ộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói.

Mỹ và Ukraine đã có nhiều hoạt động quân sự chung. 

Ông Poltorak cho biết, ông hy vọng một lữ đoàn hỗn hợp giữa Ukraine - Ba Lan - Litva sẽ sớm được thành lập giúp Kiev đạt tới tiêu chuẩn của NATO.

Ukraine đã thông qua luật cho phép người nước ngoài phục vụ theo hợp đồng trong quân đội nước, đồng thời luật mới cũng cho phép người nước ngoài trở thành sĩ quan trong quân đội nước này.

Bình Nguyễn( theo Sputniknews)