Ông Aleksey Kurdin, Chủ tịch Trung tâm Phát triển Chiến lược Liên bang Nga đề nghị Tổng thống xây dựng nước Nga phát triển bắt kịp dây chuyền công nghệ quốc tế, nhằm giảm độ tụt hậu so với những quốc gia phát triển.

Theo ông, có thể giải quyết độ tụt hậu của Nga chỉ bằng sự giúp đỡ nhờ “thiện chí từ phương Tây”. Do đó, Moscow nên tích cực hòa giải và thực hiện mọi biện pháp để làm giảm căng thẳng địa chính trị.

Tổng thống Putin khẳng định Nga "không đánh đổi chủ quyền lấy thương mại".

Đáp lại những đề nghị nêu trên, Tổng thống Putin gợi nhớ đặc tính riêng về lịch sử ngàn năm của Nga và chỉ rõ sẽ không bao giờ trao đổi chủ quyền, thậm chí ngay cả khi đất nước bị tụt hậu trong một số lĩnh vực.

Ông Putin trong cuộc họp với Ủy ban Kinh tế Quốc gia vào tháng 5-2016.

Bên cạnh đó, Putin tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền Nga cho đến cuối đời, hàm ý rằng ông sẽ tiếp tục làm Tổng thống và lãnh đạo đất nước trong các thập niên tiếp theo.

Phạm Trúc