Theo một sắc lệnh được đăng tải trên cổng thông tin pháp luật Liên Bang Nga cho biết học thuyết đã được kí vào ngày 5-12 và có hiệu lực ngay lập tức.

Học thuyết đại diện cho hệ thống các quan điểm chính thức của Liên bang Nga về đảm bảo an ninh quốc gia trong lĩnh vực thông tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trong học thuyết an ninh mới, Nga đã chỉ ra một trong những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh thông tin toàn cầu là việc một số nước đang tăng cường tác động về mặt thông tin và tâm lý nhằm làm bất ổn tình hình của các nước khác. Bên cạnh đó, học thuyết cũng nhấn mạnh sự "vô tận" của dòng thông tin cũng như tác động của chúng với an ninh quốc tế.

Theo đó, một trong những chiến lược của Nga nhằm đảm bảo an ninh thông tin là ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang bắt nguồn từ việc sử dụng công nghệ thông tin, vô hiệu hoá các chiến dịch tâm lý nhắm vào các giá trị dân tộc và lịch sử.

Học thuyết mới này cũng nêu biện pháp thành lập hệ thống ngăn chặn chiến lược, hiện đại hoá các hệ thống an ninh thông tin của các lực lượng vũ trang Nga, tăng cường cơ sở hạ tầng thông tin để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng cũng như việc do thám các quốc gia có quan hệ với Nga.

Phùng Nguyễn (Theo TASS)