Diễu hành đường phố ở Washington. Ảnh: Nytimes
Một buổi tuần hành ở Las Vegas. Ảnh Nytimes
Trẻ em cũng nô nức trong Ngày Độc lập. Ảnh Nytimes
Ảnh Nytimes
Hình ảnh kỷ niệm Ngày Độc lập được tổ chức tại Mount Vernon, quê hương của George Washington. Ảnh Nytimes
Ảnh Nytimes
Trên đường phố Brooklyn. Ảnh Nytimes
Ảnh Nytimes
Ảnh Reuters
Pháo hoa ở Greenwich, Connecticut. Ảnh Reuters
"Chúc mừng sinh nhật nước Mỹ", ở Medford, New Jersey. Ảnh Reuters
Khu tưởng niệm Lincoln Memorial trước màn pháo hoa chúc mừng sinh nhật nước Mỹ. Ảnh Reuters
Tomahawk, Wisconsin. Ảnh Reuters
Ảnh Reuters
Ảnh Reuters
Bãi biển  Coney Island, Brooklyn, New York đông nghẹt người. Ảnh Reuters.
Duy Tiến