EU sẽ nâng cao năng lực quốc phòng với gói kinh phí trị giá 13 tỷ euro. Ảnh: Getty. 

Theo Euronews, việc lập kế hoạch và tiến hành các chiến dịch quân sự đã được các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng các nước EU tăng cường về mặt nhân sự và chức năng, từ nay cho đến năm 2020. EU sẽ tiến hành những chiến dịch quân sự với quy mô vào khoảng 2.500 người, dưới sự ủy nhiệm của Liên Hợp quốc hoặc nội khối. 

Các nước thành viên EU cũng đồng thời nhất trí chú trọng vào việc tăng cường nhiệm vụ của các lực lượng cảnh sát, hải quan, tư pháp, vốn được nêu trong Chính sách An ninh và Quốc phòng Dân sự, nhằm nâng cao năng lực và giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự. 

Đặc biệt, các lãnh đạo đã thông qua đề xuất về Quỹ Quốc phòng châu Âu (gói kinh phí khoảng 13 tỷ euro) được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất trong khuôn khổ khung tài chính dài hạn (MFF) giai đoạn 2021-2027. 

Quỹ Quốc phòng châu Âu khuyến khích tính sáng tạo và cho phép triển khai công tác nghiên cứu trên quy mô lớn và phát triển công nghiệp quốc phòng bằng cách hỗ trợ các dự án hợp tác. 

Giới chuyên gia nhận định, với việc thông qua được một loạt các đề xuất về quốc phòng này, EU sẽ tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu và nâng cao năng lực đổi mới nền công nghiệp cũng như công nghệ quốc phòng của khối. 

N.U