Ông đã đưa ra ý tưởng thông điệp về điện tử vào năm 1971. Phát minh của ông chính là việc sử dụng biểu tượng @ mang tính đột phá trong địa chỉ email, và bây giờ biểu tượng đó đã trở thành chuẩn mực. Ông Tomlinson qua đời vì một cơn đau tim vào ngày 5-3.

Ông đã gửi email đầu tiên khi làm việc tại Boston và là kỹ sư của công ty nghiên cứu Bolt, Beranek and Newman. Đây là cột mốc trong việc phát triển phiên bản đầu của Internet, được gọi là Arpanet.

Ray Tomlinson- người sáng lập ra email đã qua đời ở tuổi 74.

Tuy nhiên, sau đó Tomlinson nói rằng ông không thể nhớ những gì trong thông điệp đầu tiên thử nghiệm, dường như "hoàn toàn bị lãng quên".

Tác phẩm của ông đã được công nhận bởi các đồng nghiệp vào năm 2012, khi ông được giới thiệu vào Hall of Fame Internet.

Vũ Thảo Hương