Gần 3,2 triệu người ủng hộ đã ký vào một thỉnh nguyện thư có tiêu đề “Cử tri đoàn nên ủng hộ bà Hillary Clinton trở thành Tổng thống vào ngày 19-12” trên trang www.change.org

“Chúng tôi kêu gọi các cử tri từ chối bỏ phiếu tại địa phương và bỏ phiếu bỏ cho cựu Ngoại trưởng Clinton. Vì sao ông Trump không thích hợp làm Tổng thống Mỹ? Tính bốc đồng, ưa bắt nạt người khác, nói dối và thiếu hoàn toàn kinh nghiệm của ông sẽ tạo ra nguy hiểm cho Chính thể Cộng hòa”, thỉnh nguyện thư nêu.

Bà Hillary Clinton vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế?  (Ảnh: Reuters)

“Cựu Ngoại trưởng Clinton đã thắng phiếu phổ thông và xứng đáng trở thành Tổng thống”, thỉnh nguyện thư giải thích.

Donald Trump nhận được 290 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ của ông, Hillary Clinton chiếm 232 phiếu, mặc dù thắng phiếu phổ thông hơn 200.000. Trước đó, bà Hillary Clinton thắng áp đảo phiếu phổ thông do dân trực tiếp bầu vào ngày 19-12-2015.

Bầu cử Tổng thống Mỹ được chia làm 2 giai đoạn. 

Giai đoạn đầu tiên là bỏ phiếu phổ thông.

Giai đoạn thứ 2: tiến hành lấy phiếu đại cử tri ở 50 bang, mỗi ứng viên cần ít nhất 270 phiếu đại cử tri để đắc cử. Hầu hết, đại cử tri thuộc Cử tri đoàn cam kết bỏ phiếu cho một ứng viên nhất định, cho nên có thể dự đoán kết quả bỏ phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, có thể đại cử tri sẽ phá vỡ cam kết ban đầu, do đó, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử có thể gây ra bất ngờ.

Phiếu đại cử tri luôn làm mất đi ý nguyện thật sự của người dân Mỹ mong muốn chọn lãnh đạo đất nước (Ảnh: Reuters)

50 bang có số lượng đại cử tri  nhất định cấu thành  cử tri đoàn dựa trên quy mô dân số của bang đó. Điều đó đồng nghĩa bang nào càng đông dân thì càng có nhiều đại cử tri. 

Về mặt kỹ thuật, các cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu đại cử tri, không phải bầu trực tiếp cho các ứng viên. Đây là sự “bất công” và thiếu dân chủ trong Bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trúc Phạm