Cùng với đó, đồng chí Hà Ngọc Chiến đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; 5 thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được bầu Chủ nhiệm một số Uỷ ban của Quốc hội cũng đã trúng cử.

Trước đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh, chiều 5-4.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí đã công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, đã có 417/485 ĐBQH tán thành (84,41%) để đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ này. Như vậy, đồng chí Hồ Đức Phớc đã trúng cử chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đã có 474/485 ĐBQH (95,95%) đồng ý để đồng chí Hà Ngọc Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Có 458/485 ĐBQH (92,71%) đồng ý để Thượng tướng Võ Trọng Việt giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh  của Quốc hội. 447/484 ĐBQH (90,49%) đồng ý để đồng chí Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đối với đồng chí Lê Thị Nga là 414/485 ĐBQH tán thành (83,81%); kết quả bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Thuý Anh là 334/485 ĐBQH tán thành (67,64%); kết quả bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải là 296/484 ĐBQH tán thành (59,92%).

Như vậy căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, đồng chí Hà Ngọc Chiến đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Thượng tướng Võ Trọng Việt, đồng chí Nguyễn Đức Hải, đồng chí Lê Thị Nga, đồng chí Nguyễn Thuý Anh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải cũng đã trúng cử những chức vụ được bầu.

Sau khi kết quả được công bố, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Uỷ ban của Quốc hội; Nghị quyết về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng kiểm toán Nhà nước với 91,50% ĐBQH tán thành. Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội cũng được thông qua với 91,50% ĐBQH tán thành.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao những bó hoa tươi thắm chúc mừng các đồng chí đã trúng cử, đồng thời chúc các đồng chí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình được Quốc hội giao cho.

Quỳnh Vinh