Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh chào mừng đoàn đại biểu cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc sang thăm Việt Nam và khẳng định: Trong thời gian kháng chiến giành độc lập dân tộc, quân đội và nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ của quân giải phóng Trung Quốc và nhân dân các nước tiến bộ trên thế giới. Có thể nói, hai nước đã kề vai, sát cánh giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, gian khổ, trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam xây dựng nhiều công trình phát triển kinh tế, công nghiệp. Đại tướng Phùng Quang Thanh đã giới thiệu với đoàn về tình hình chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam

Thay mặt Đoàn cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc, ông Hoàng Bá Thu cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân thành của nhân dân và Bộ Quốc phòng Việt Nam và khẳng định: Trung Quốc và Việt Nam đã luôn sát cánh trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc, giành độc lập dân tộc. Các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới .

PV (TTXVN)