Cụ thể, tên dự án là Đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang nối hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Địa điểm đầu tư tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang nối hai huyện Phú Xuyên (Hà Nội) với huyện Duy Tiên (Hà Nam) nhằm thay thế cầu Lương cũ đã xuống cấp (cầu yếu). Quy mô đầu tư dự kiến 50,714 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội; thời gian thực hiện dự án trong vòng 2 năm (2017-2018).

N.Y.