Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TW Trần Thị Hà tham dự Đại hội cùng gần 500 đại biểu là các anh hùng, đại diện tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, đại diện các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo…

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và dân TP Hải Phòng đã luôn đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, TTATXH được giữ vững.

Giao lưu điển hình tiên tiến tại đại hội.

Nhiều điển hình tiên tiến trong các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Vì an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”… đã được tôn vinh.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TW Trần Thị Hà đề nghị Hải Phòng cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua khen thưởng.

Đồng chí Trần Thị Hà trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho các tập thể.

Cần nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng, lựa chọn những cá nhân có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình với phong trào để làm công tác thi đua khen thưởng… phát động sâu rộng các phong trào thi đua. Đặc biệt với phong trào “xây dựng nông thôn mới”, cần tìm ra những cách làm hay mô hình sáng tạo để nhân rộng, hướng nông nghiệp vào sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người nông dân…

Thứ trưởng Trần Thị Hà tin tưởng Hải Phòng sẽ tiếp tục có chuyển biến mạnh trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thời kỳ mới xứng đáng với truyền thống “Thành phố Cảng” anh hùng.

Tại đại hội 11 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 10 cá nhân là những gương mặt tiêu biểu được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen.

Văn Thịnh