Liên quan đến việc Hà Nội tồn tại 2700 giáo viện hợp đồng, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, số lượng giáo viên hợp đồng lâu năm, đã có kinh nghiệm dạy, chủ yếu rơi vào số giáo viên mầm non và cấp 1. Trong tiêu chuẩn và tiêu chí tuyển dụng lần này có câu chuyện liên quan đến ngoại ngữ, tin học. 

"Để đảm bảo minh bạch, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm theo Nghị định 161 và chỉ đạo của Sở Nội Vụ. Đồng thời, trên cơ sở hiện nay kế hoạch của thành phố đã ban hành, chúng tôi đã lập ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu làm trưởng ban và đồng chí giám đốc Sở Nội vụ làm Phó ban chỉ đạo", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho hay.

 Bước tiếp theo của kế hoạch này là UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo tất cả các quận huyện, rà soát lại thực trạng số giáo viên đã đang nằm trong hợp đồng sẽ phải thi tuyển trong đọt này. Theo thông  nắm bắt được đến chiều 8-4, kết quả báo cáo của các quận huyên, sở nội vụ,  Hà Nội có một số lượng giáo viên đã được hợp đồng 15 hơn 20 năm có kinh nghiệm giảng dạy tốt. 

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn này thành phố sẽ họp báo cáo ban thường trực thành uỷ và ban chỉ đạo thành phố để đưa ra phương án tối ưu nhất. "Rất có thể chúng tôi sẽ đưa ra phương án vừa xét tuyển, vừa thi tuyển để làm sao đưa được số giáo viên có kinh nghiệm đã làm tốt, để họ đảm bảo cuộc sống và công việc", lãnh đạo TP Hà Nội cho hay.

Ngoài ra, trong việc thi tuyển lần này, Hà Nội cũng phải đảm bảo giải quyết được tất cả tồn đọng liên quan đến giáo viên hợp đồng trong gần 20 năm vừa qua. Đồng thời, trong những năm vừa qua khi chúng ta có chính sách đưa tất cả các trường giáo dục mầm non từ tư thục vào công lập nên thiếu hụt đi lượng giáo viên vào các trường mầm non. 

Chính vi vậy, nhân dip này Hà Nội sẽ đảm bảo việc thi tuyển cho đủ số lượng giáo viên, nhằm phục vụ cho việc giảng dạy trong trường công lập. "Thông quan việc này, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra sự ổn đinh, tâm lý ổn định với hệ thống giao viên trên toàn thành phố, để họ yên tâm giảng dạy cho học sinh và cho trường", ông Chung nhấn mạnh.


Phạm Huyền