Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25-3-2015 của Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ, tại khoản d Điều 3 quy định: “Phó Giám đốc Sở NN-PTNT không kiêm nhiệm Chi cục trưởng. Trường hợp phải kiêm nhiệm thì thời gian kiêm nhiệm không quá 12 tháng”.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Yên Bái.

Tuy nhiên, theo Quyết định trên của UBND tỉnh Yên bái, ông Tuân giữ chức vụ này không có thời hạn kết thúc. Trên cương vị mới tại Chi cục kiểm lâm, ông Tuân sẽ kế thừa các công việc còn đang dang dở từ người tiền nhiệm Đỗ Cường Minh.

Anh Minh