Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, cách đây 75 năm, ngày 28/8/1945, ngay sau khi Chính phủ lâm thời được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định lập bộ máy văn phòng giúp việc của Chính phủ - tiền thân của Văn phòng Chính phủ ngày nay. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử này, ngày 28/8 trở thành Ngày truyền thống của Văn phòng Chính phủ và Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ.

Suốt 75 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ luôn ý thức, thấm nhuần sâu sắc và làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

 Đến nay, lời căn dặn của Người vẫn còn nguyên giá trị. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, tuy cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và tên gọi thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử, nhưng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn xác định đúng và thực hiện với trách nhiệm cao nhất vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Văn phòng Chính phủ nhiều lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2001), Huân chương Sao vàng (năm 2015) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đó là sự ghi nhận quá trình cống hiến, trưởng thành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ trong 75 năm qua; cố vũ, động viên lớn lao đối với cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Toàn cảnh buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Văn phòng Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu quả hoạt động của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng đánh giá, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt hơn chức năng xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp. Chủ động tham mưu chỉ đạo cũng như đề xuất tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là trong xây dựng thể chế, chính sách; chỉ đạo điều hành các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc tặng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành.

Đặc biệt, thời gian gần đây, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cho Thủ tướng chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh ở các địa phương, góp phần cùng cả nước vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên thế giới về phòng, chống dịch và không để đứt gãy nền kinh tế.

“Có thể nói trong bất cứ cục, vụ, đơn vị nào, kể cả các đơn vị sự nghiệp, ở bất kì vị trí công tác nào ở Văn phòng Chính phủ, tôi đều thấy có nhiều cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy hết mình và thầm lặng, không quản ngày đêm, điều kiện thời tiết để hoàn thành công việc được giao”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động tặng các cá nhân.

Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, hiện đại, vững vàng, tin cậy cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đất nước. Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp “truyền và giữ lửa” cải cách, xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Do đó, cần chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng những cơ chế, chính sách; thực hiện những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, phải thực hiện tốt đồng thời cả 3 chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hoà, phối hợp tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ thường xuyên phối hợp hiệu quả với các Văn phòng Trung ương, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan; lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân và doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại..., dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu kịp thời, khách quan, đúng quy định và nâng cao chất lượng của các văn bản, chính sách được ban hành.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện phê bình và tự phê bình. 

Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ có tài, có tầm, đặc biệt có đức, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân...

Quỳnh Vinh