Tại phiên họp các đại biểu đã cùng rà soát nội dung của Chương trình hành động 2017-2018, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về đầu tư thương mại. 

Bà Odalys Seijo- Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba cho biết, tham dự hội thảo hôm nay có gần 20 doanh nghiệp Cuba hoạt động trong các ngành nghề khác nhau sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư và kêu gọi hợp tác thương mại và đầu tư tại Cuba.

Theo đó, có rất nhiều lĩnh vực đầu tư lĩnh vực tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt đầu tư vào Cuba là: Viễn thông, nông nghiệp, khách sạn, hàng không, dịch vụ hàng hải.  

Đặc biệt, “Cuba đang có nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào đây, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác sản xuất trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, đặc biệt là nông sản chất lượng cao để sử dụng ngay tại thị trường Cuba, sau đó có thể xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và các nước Mỹ la tinh…” Bà Odalys Seijo nhấn mạnh.

Lưu Hiệp