Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt trên, 10 năm qua thành phố đã kiểm tra hơn 2.700 đảng viên và 843 tổ chức Đảng; kết luận 1.972 đảng viên và 447 tổ chức Đảng có vi phạm; phải thi hành kỷ luật gần 1.100 đảng viên và 56 tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ TP ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị


Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương có những giải pháp để nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó có liên quan đến trình độ, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu.

“Đối với những tổ chức Đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ TP”, Bí thư Hoàng Trung Hải nói.

N.Y