Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý tỉnh Quảng Ninh được điều chuyển 75 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái kế hoạch vốn năm 2015 sang thực hiện Dự án tuyến đường giao thông trục chính nối các khu chức năng chính Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn I). UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được điều chuyển nêu trên đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Năm 2016 chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án tuyến đường từ quốc lộ 18 vào Khu công nghiệp - cảng Hải Hà (giai đoạn II) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Nam Phương