Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu báo cáo với đồng chí Đại tướng và đoàn công tác tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015; công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu tiếp tục được duy trì phát triển ổn định, đạt kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực; tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, thu nhập bình quân đầu người 18,2 triệu đồng; thu ngân sách địa phương đạt hơn 7.900 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 6.700 lao động... Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về Xxy dựng Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chú trọng và có chuyển biến tích cực.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Chỉ thị số 33, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc Lai Châu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của địa phương…

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đã cùng với cả nước nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của cả nước.

Đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh giai đoạn 2015 – 2020, với mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Đảng bộ tỉnh Lai Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đại tướng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Trước hết, Lai Châu cần phát huy lợi thế vị trí địa chính trị chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh, lợi thế vùng đầu nguồn đặc biệt xung yếu của sông Đà, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và môi trường sinh thái của cả vùng Đông Bắc Bộ. 

Tăng cường hợp tác, liên kết hơn nữa với các tỉnh trong vùng, các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang Côn Minh – Lào Cai – Hải Phòng, nhằm tạo sự phối hợp và hỗ trợ có hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung liên kết xây dựng kết cấu hạ tầng, sản xuất, du lịch, dịch vụ, thương mại, xác định đây là một trong những mũi nhọn để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương trong những năm tới. Thực hiện nghiêm túc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp – thuỷ sản và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ trong tổng sản phẩm nội địa của địa phương.

Đại tướng Trần Đại Quang và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu.

Bên cạnh đó cần tập trung phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các nhà đầu tư vào phát triển công nghiệp đã quy hoạch và các lĩnh vực có lợi thế, như công nghiệp sản xuất chế biến nông, lâm nghiệp, các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ, công nghiệp khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng với quy mô hợp lý phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Phát huy lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, mở rộng các hình thức hợp tác giữ doanh nghiệp với nông dân. Đẩy mạnh phát triển văn hoá – xã hội, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Quan tâm hơn nữa việc xây dựng phát triển văn hoá thực hiện nếp sống văn minh, xoá bỏ các tập tục lạc hậu...

Đại tướng Trần Đại Quang trao biển tượng trưng 5000 tấn xi măng tặng tỉnh Lai Châu.

Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý, với vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh, Đảng bộ tỉnh Lai Châu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại. Xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức thực hiện tốt Đề án đảm bảo quốc phòng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả, huy động sức mạnh của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nông thôn mới; chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Đại tướng Trần Đại Quang tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, tiềm năng, lợi thế và phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong toàn quốc, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; phấn đấu xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, trở thành địa phương phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Nhân chuyến công tác, Đại tướng Trần Đại Quang đã trao tặng 5.000 tấn xi măng cho chương trình an sinh xã hội của tỉnh Lai Châu.

Quỳnh Vinh