Ngày 30-5, phát biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập quận Ba Đình, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Thời gian qua, quận Ba Đình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, là niềm vinh dự, tự hào đồng thời trách nhiệm của các thế hệ nối tiếp phát huy truyền thống xây dựng quận tiếp tục đi lên trên con đường hội nhập, phát triển.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá, Ba Đình có vị trí rất quan trọng, tập trung các cơ quan đầu não của Trung ương và Hà Nội, thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước và quốc tế. Quận Ba Đình không những phát triển kinh tế tốt mà còn xây dựng chính quyền vững mạnh, an ninh luôn đảm bảo.

Để xây dựng Ba Đình thành đô thị kiểu mẫu của Thủ đô, quận cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, quận cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, quận Ba Đình cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp, khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế; đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ và văn minh, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng văn hóa và nhất là hạ tầng giao thông đô thị.

Để làm được điều đó, trên cơ sở các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết được thành phố phê duyệt, quận cần chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt quy hoạch quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông; huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư, nhất là xã hội hóa nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cơ sở, cải tạo các chung cư cũ xuống cấp, đáp ứng nhu cầu quá trình đô thị hóa và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thời gian tới, quận cần đặc biệt chú ý làm tốt công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quận Ba Đình là một quận tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài, phát huy lợi thế là địa bàn giàu tiềm năng du lịch, có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng.

Quận cần huy động các nguồn lực để ưu tiên phát triển kinh tế du lịch, gắn với việc khai thác, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đồng thời làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và ngày mai, phấn đấu xây dựng quận Ba Đình trở thành một đô thị chuẩn mực về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tiêu biểu cho người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

PV