Là đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại buổi làm việc sáng 10-7 với Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban, bộ, ngành và lãnh đạo các cơ quan Tư pháp Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Liên đoàn Luật sư Việt Nam thành lập vào tháng 5-2009. Từ khi thành lập đến nay, cả nước đã có gần 12.600 luật sư. Liên đoàn đã thể hiện tốt vị trí, vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ luật sư cả nước tích cực tham gia bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Liên đoàn thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ luật sư. Chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, rà soát thủ tục hành chính theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương ở Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích mà Liên đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, Liên đoàn đã thể hiện tốt vị trí, vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ luật sư cả nước tích cực tham gia bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Liên đoàn cũng thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ luật sư.

Chủ tịch nước nêu rõ, năm nay là năm thứ ba, năm bản lề có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây cũng là năm các Đoàn Luật sư trong toàn quốc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, chuẩn bị những điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là Kết luận số 102 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội quần chúng, Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hành nghề luật sư và tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư; tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ các Đoàn Luật sư và chuẩn bị nhân sự cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III. Qua đây tạo sự thống nhất cao trong việc xây dựng và hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ luật sư Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lãnh đạo Liên đoàn Luật sư cần hết sức quan tâm phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội, bảo đảm ngày càng có nhiều luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế. Đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động hành nghề luật sư, hỗ trợ các luật sư hành nghề, đồng thời kịp thời uốn nắn những sai sót của luật sư trong hoạt động hành nghề, kiên quyết xử lý các luật sư vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh nghề luật sư được xã hội tôn vinh. Chính vì vậy muốn được xã hội tôn vinh và xứng đáng với nghề cao quý đó, luật sư nước nhà phải thực sự là những người có bản lĩnh vững vàng, phải có đạo đức trong sáng, phải am hiểu và nắm vững pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, phải tích cực bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, gương mẫu thực thi pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật và điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

"Kiên quyết bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Chỉ có như thế chúng ta với xứng đáng với sự tôn vinh và niềm tin của nhân dân” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

PV (Theo VOV)