Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những thành tích Hội Kế toán và Kiểm toán đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm kế toán và kiểm toán Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới, phát triển cả về tổ chức, nội dung và hình thức hoạt động.

Thông qua các hoạt động nghề nghiệp, hoạt động tư vấn khoa học và phản biện xã hội, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên… Hội đã tập hợp đông đảo đội ngũ những người làm kế toán và kiểm toán Việt Nam, đoàn kết, trí tuệ, phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và từng bước hội nhập sâu rộng hơn; đóng góp có hiệu quả vào quá trình đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Hội cũng tích cực tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp quốc tế như Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), Hiệp hội kế toán các nước ASEAN (AFA), qua đó tranh thủ sự giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong khu vực và trên thế giới. "Tôi cho rằng đây là kênh đối ngoại nhân dân quan trọng để quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, đất nước Việt Nam cũng như nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam, góp phần đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế và nền kinh tế của Việt Nam trên trường quốc tế", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh, tình hình mới, với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Phó Thủ tướng yêu cầu Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cần tiếp tục tập hợp, động viên đông đảo hơn nữa những người làm kế toán, kiểm toán trên khắp cả nước, từ mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế trở thành hội viên; tích cực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế và khu vực để xây dựng Hội thành một tổ chức nghề nghiệp mạnh của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tham gia tích cực với Bộ Tài chính, ngành tài chính trong việc triển khai chiến lược kế toán và kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; tăng cường hơn nữa vai trò và nhiệm vụ tư vấn khoa học, phản biện xã hội về các dự án Luật; tiếp tục phát triển năng lực hoạt động của Hội, nâng cao năng lực hội viên thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới...

Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Đặng Văn Thanh cho biết, Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá về hoạt động của Hội nhiệm kỳ V và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ VI, tạo sức mạnh cho nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam, tập hợp đông đảo đội ngũ những người làm kế toán, kiểm toán trong cả nước tham gia tổ chức nghề nghiệp.

Với hơn 11.000 hội viên trong cả nước, sinh hoạt trong 30 tổ chức thành viên, thời gian qua, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động phát triển, nâng cao năng lực hội viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi mới của nghề kế toán, kiểm toán với nhiều hình thức...

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là thành viên tích cực của Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); ký văn bản hợp tác và thực hiện có hiệu quả quan hệ hợp tác nghề nghiệp với các tổ chức quốc tế như: Hiệp hội Kế toán công chứng Vương quốc Anh (ACCA), Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wale (ICAEW), Hội Kế toán công chứng Australia (CPAA)... Đến nay, ngoài các tổ chức trong khu vực Đông Nam Á, Hội đã thiết lập quan hệ với nhiều tổ chức nghề nghiệp ở Bắc Á, Tây Á, châu Phi, châu Âu...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhằm ghi nhận đóng góp của Hội đối với sự nghiệp kế toán và kiểm toán nước nhà trong 25 năm qua.

PV (theo TTXVN)