Ngày 6-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với TP Hải Phòng về tình hình kinh tế- xã hội, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XV; kết quả và định hướng cải cách hành chính; định hướng mô hình xây dựng Hải Phòng thành đô thị thông minh (ĐTTM).

Từ đầu năm đến nay, TP Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tăng vượt bậc các chỉ tiêu kinh tế- xã hội; công tác cải cách hành chính được chú trọng và đã có hai quận đưa mô hình chính quyền điện tử vào hoạt động.

Thành phố đã phê duyệt Đề án chính quyền điện tử và đang triển khai thực hiện một số dự án lớn: phát triển hệ thống quản lý giao thông thông minh, nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố, xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế- xã hội của thành phố…

Trong thời gian tới, Hải Phòng tập trung từng bước đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông minh: hệ thống mạng công nghệ thông tin điện tử phục vụ cho việc hình thành chính phủ điện tử; phát triển hệ thống thủ tục hành chính một cửa hiện đại cho tất cả các quận, huyện, sở, ban, ngành; hệ thống giao thông thông minh...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, với sự phát triển của công nghệ, ĐTTM đang là xu hướng của các thành phố lớn trên thế giới. ĐTTM như là một công cụ để thành phố phát triển nhanh, bền vững với các mục tiêu: kinh tế năng động, hiệu quả hơn; môi trường sống ngày một tốt hơn, tình trạng ô nhiễm giảm; người dân được phục vụ tốt hơn; người dân tham gia quản lý, giám sát hoạt động của chính quyền.

Do đó, Hải Phòng với vị trí là một đô thị lớn, một trọng điểm phát triển kinh tế không chỉ thực hiện quản lý đô thị thông thường, mà cần xây dựng ĐTTM với việc nâng cao khả năng dự báo sự cố thay vì để xảy ra rồi mới xử lý. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý bốn giải pháp nền tảng của ĐTTM và để xây dựng ĐTTM cần sự quyết tâm chính trị của cả hệ thống...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao những đề xuất, phương án của VNPT về giải pháp, mục tiêu, lộ trình thực hiện ĐTTM tại Hải Phòng và lưu ý việc xây dựng ĐTTM cần thực hiện hiện song cùng ở cấp thành phố và quận để tạo sự đồng bộ, chú ý đến đặc thù sinh thái, văn hoá địa bàn và MTTQ VN cam kết tích cực cùng các bộ, ngành làm tốt công tác kết nối, dự báo, hỗ trợ các địa phương xây dựng ĐTTM.

Văn Thịnh - NQ