Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và bà Alla Morrison Điều phối Chương trình Dữ liệu sáng tạo Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, bà Alla Morrison và các đại biểu tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có ông Vũ Viết Ngoạn, nguyên Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, Tổ trưởng tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; đại diện Đại sứ quán các nước Australia, Anh, Bỉ, Thụy Điển, Phần Lan, Hoa Kỳ, Đan Mạch và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đại diện một số cơ quan doanh nghiệp Trung ương và Hà Nội.

Hội thảo khởi động chương trình “Đánh giá mức độ sẵn sàng dữ liệu Mở và Chính phủ Số” tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng các công nghệ do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, với quyết tâm xây dựng “Chính phủ kiến tạo”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là sự hài lòng của Chính phủ, theo đó Chính phủ đã chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp... Đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, điều đó đã được minh chứng bởi kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm qua.

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định với mục tiêu hoàn thành xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở tiếp cận xu hướng phát triển chung của các quốc gia trên thế giới, Văn phòng Chính phủ  phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện chương trình “Đánh giá mức độ sẵn sàng về Dữ liệu Mở và Chính phủ Số tại Việt Nam”. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định “Chính phủ Số là xu thế tất yếu. Nếu chúng ta không cải cách thủ tục hành chính, tạo ra động lực mới thì chúng ta không thể phát triển được. Việt Nam thể hiện quan điểm rất rõ ràng đã và đang sẵn sàng cho việc xây dựng Chính phủ Số và xem đây là nhu cầu tất yếu cho phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay”. 

Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ tin tưởng với tầm quan trọng của việc triển khai Chính phủ Số, Chính phủ cởi mở sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, qua đó giúp Chính phủ thực hiện được quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tâm Phạm