Tham dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.
Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh đổi mới, phát huy có hiệu quả các nguồn lực phấn đấu xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp”, 350 đại biểu đại diện cho hơn 37.000 đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ sẽ thảo luận đề ra phương hướng đưa tỉnh Bình Dương phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị loại 1.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X đã nêu bật kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015: Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương đã tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Tiềm lực và khả năng cạnh tranh thương hiệu của tỉnh được cải thiện rõ rệt. Bình Dương đang thuộc nhóm tỉnh dẫn đầu thành công trong sự nghiệp đổi mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội.

Chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương và chúc mừng những kết quả của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhận thấy rằng, những kết quả đạt được trong 5 năm qua còn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, còn một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra. Kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững; chất lượng tăng trưởng chưa cao, năng suất các yếu tố tổng hợp, năng lực cạnh tranh còn hạn chế.…

Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu cần công tâm, khách quan, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong Tỉnh, lựa chọn được những đồng chí thật sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất và uy tín bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ X; đồng thời, bầu được những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ Tỉnh đi dự, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

D.Anh