Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO là nhà đầu tư với tổng vốn 6.425,2 tỷ đồng tại khu bến cảng Lạch Huyện, khu vực đảo Cát Hải, TP Hải Phòng. Thời hạn hoạt động dự án là 70 năm.

Dự án nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ; khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng), thúc đẩy kinh tế - xã hội TP Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.

Về quy mô, dự án đầu tư xây dựng 2 bến với chiều dài 750m (mỗi bến dài 375m); quy mô sử dụng đất khoảng 47ha. Vốn đầu tư thực hiện dự án (do nhà đầu tư đăng ký) là 6.425,2 tỷ đồng.

P.Huyền