Năm 2019, ngành Nội vụ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong đó, về tinh giản biên chế, năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm so với năm 2015 (giảm 4,26% đối với các địa phương và 11,85% đối với các bộ, cơ quan ngang bộ).

Từ năm 2015 đến ngày 20-12-2019, đã thực hiện tinh giản biên chế hơn 50 nghìn người.

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính: Bộ Nội vụ tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp đơn vị cấp huyện, cấp xã không đạt 50% cả 2 tiêu chí diện tích và dân số.

Đến ngày 25-12, Bộ đã nhận được hồ sơ đề án của 42 địa phương; tổ chức thẩm định và trình Chính phủ thống nhất hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương; Ủy ban Thường vụ Quôc hội đã thông qua 21 địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, trong năm 2020, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động là: “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”.

Đồng tình với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ ra một số hạn chế của ngành như: hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh; tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu; đánh giá chất lượng cán bộ công chức chưa thực chất; một bộ phận cán bộ còn hạn chế yếu kém về năng lực; còn tình trạng tham nhũng vặt, sử dụng quyền lực mềm, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân khi giải quyết thủ tục hành chính…

Phó Thủ tướng đề nghị năm 2020, Bộ Nội vụ cần tập trung hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức thực chất, hiệu quả.

Cụ thể, theo Phó Thủ tướng, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, chú trọng công tác quy định về quy hoạch bổ nhiệm, đánh giá kỷ luật; rà soát những vướng mắc bất cập trong công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch, bảo đảm công khai, tránh hình thức trong quy định về văn bằng chứng chỉ; xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức, bảo đảm cụ thể, lấy kết quả hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao là cơ sở phân loại. Việc xác định biên chế phải đảm bảo khoa học, đúng thực tế, tránh áp đặt bình quân giữa các bộ ngành địa phương.

Thu Thảo (VOV)