Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự, chúc mừng và động viên các tập thể, cá nhân có công trình được vinh danh. Dự buổi lễ còn có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo UBTƯMTTQ Việt Nam, Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện tác giả, nhóm tác giả có công trình được công bố trong “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ban tổ chức tại lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019

 Thay mặt Ban tổ chức chúc mừng và chia vui với các tác giả, nhóm tác giả, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết: Qua 3 lần công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, với tinh thần làm việc khách quan, khoa học, từ 141 công trình do các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, Ban Chỉ đạo và Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn ra 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ để giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019.

 Đây là những công trình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, phạm vi, đã được kiểm nghiệm qua thực tế; nhiều sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và giá trị kinh tế của sản phẩm, hàng hóa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả

Cũng theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, từ năm 2016 đến nay, 290 công trình đã được giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Năm 2020, đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cũng sẽ được công bố lần thứ 5, Ban Thường trực sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả đầy đủ của các công trình đã được công bố, xác định nhiệm vụ, giải pháp đổi mới trong giai đoạn tới cho phù hợp, hiệu quả hơn.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao việc tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 và khẳng định: Các công trình được ghi nhận và vinh danh thuộc nhiều lĩnh vực được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển như cơ khí tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh… Kết quả vinh danh cho thấy khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị: UBTƯMTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.

 Các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách đột phá về khoa học công nghệ; quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, nhà khoa học, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy lợi thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, nghiên cứu, sáng tạo để tạo ra các ý tưởng, các sản phẩm có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt, tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, say mê tìm tòi, nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia, đóng góp cho sự phát triển của đất nước… 

Việc tuyển chọn, biên tập để công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cần tiếp tục đổi mới để lựa chọn được những công trình, giải pháp khoa học công nghệ thật sự có chất lượng, tiêu biểu, hữu ích trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống.

N.H - H.M