Chiều 15/2, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020.

Tại buổi làm việc, tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ quan tâm đưa việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 53 và 54 qua tỉnh Vĩnh Long vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; xem xét hỗ trợ thực hiện các dự án chống sạt lở, cải thiện năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hoan nghênh tỉnh Vĩnh Long đã tích cực, chủ động các biện pháp phòng chống trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Vĩnh Long đã đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý, tội phạm về trật tự xã hội, khai thác cát sông vẫn còn diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Tỉnh ủy Vĩnh Long. 

Tỉnh Vĩnh Long cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiến hành rà soát, tích hợp, hoàn thiện hoặc xây dựng mới các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án để thực hiện 3 khâu đột phá của tỉnh theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: phát triển khu vực kinh tế tư nhân năng động, đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả của quá trình đô thị hóa, tăng cường kết nối giữa các đô thị và vùng phụ cận; phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Trong năm 2020, tỉnh phải chủ động tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội nói riêng và cả giai đoạn 2016 - 2020, chuẩn bị các điều kiện xây dựng và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, tạo được động lực đột phá mới. Giữ ổn định và thúc đẩy tổng sản phẩm trên địa bàn, đẩy nhanh cải cách hành chính và khơi thông các nguồn lực tạo động lực mới”, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý tỉnh Vĩnh Long chủ động tích cực phấn đấu cao đạt được kết quả cao nhất về kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả quá trình đô thị hóa, phát triển bền vững về môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Chú ý triển khai đồng bộ các chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xây dựng các khu công nghiệp, thu hút nguồn nhân lực, xây dựng khu công nghệ cao, sản xuất sản phẩm hàng hóa công nghệ cao.

Như Anh