Khóa họp tập trung thảo luận các quy định và hướng dẫn về hợp tác công tư (PPP), giao dịch bảo đảm và quy định về hòa giải thương mại, đồng thời thảo luận về báo cáo của các nhóm công tác thuộc ủy ban, đặc biệt là báo cáo về các vấn đề quan trọng như cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, cải tổ cơ chế giải quyết tranh chấp về đầu tư.

Phát biểu tại khóa họp, Đại sứ Lê Dũng, đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna, Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của các văn kiện của UNCITRAL đối với quá trình xây dựng và phát triển các văn bản pháp luật về thương mại của Việt Nam, nêu bật chủ trương hội nhập quốc tế, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong cải cách pháp luật nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trên cơ sở tôn trọng luật pháp và các tiêu chuẩn quốc tế. 

Đại sứ Lê Dũng khẳng định với tư cách là thành viên mới, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác của UNCITRAL. 

Đại sứ cảm ơn các hỗ trợ kỹ thuật từ ban thư ký UNCITRAL, trong đó có việc tổ chức hội thảo phổ biến quy định của UNCITRAL về Đối tác Công tư (PPP) tại Hà Nội vào tháng 1 trong giai đoạn Việt Nam xây dựng dự thảo Luật về PPP. Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định với tư cách là thành viên mới, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác của UNCITRAL trong nhiệm kỳ này và đề nghị UNCITRAL tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam đối với dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng như trao đổi về các dự án hỗ trợ kỹ thuật khác.

Đoàn Việt Nam đã tham gia phát biểu về các đề mục vai trò của UNCITRAL trong thúc đẩy pháp quyền, chương trình làm việc của UNCITRAL trong thời gian tới, việc mở rộng số lượng thành viên UNCITRAL và vấn đề cải tổ cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư.

Kết thúc kỳ họp, UNCITRAL đã thông qua quy định mẫu về đối tác công tư và hướng dẫn lập pháp ban hành kèm theo, hướng dẫn luật mẫu của UNCITRAL về giao dịch bảo đảm, về phá sản nhóm doanh nghiệp cùng hướng dẫn thi hành, các văn kiện về trách nhiệm của giám đốc công ty trong giai đoạn tiền phá sản.

UNCITRAL là cơ quan được Liên Hợp quốc thành lập năm 1966 với chức năng thúc đẩy tiến trình hài hòa hóa và thống nhất các quy định của luật thương mại quốc tế. Sau hơn 50 năm, UNCITRAL đã thể hiện vai trò là cơ quan lập pháp quan trọng của Liên Hợp quốc trong xây dựng các quy định và hướng dẫn để các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các bên khác (Tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp) thực hiện các hoạt động hợp tác và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư. Tháng 12-2018, lần đầu tiên Việt Nam được bầu làm thành viên UNCITRAL.

Tiên An