Phát biểu trong phiên toàn thể 1 về chính trị và an ninh của Hội nghị lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đại diện đoàn Việt Nam cho rằng, nỗ lực phấn đấu cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển là trách nhiệm to lớn, vừa thường xuyên, vừa cấp bách của tất cả thành viên APPF.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, các nghị viện cần đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng môi trường hòa bình, an ninh khu vực dựa trên luật pháp. Là cơ quan lập pháp, các nghị viện một mặt cần nội luật hóa các cam kết quốc tế, tăng cường giám sát việc thực hiện nghĩa vụ và cam kết đối với các công ước và luật pháp quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên toàn thể 1 của Hội nghị APPF-26. 

Mặt khác, các nghị viện cần xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác giữa các quốc gia trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nguyên tắc của hiến chương LHQ và tôn trọng chủ quyền, thể chế chính trị, không can thiệp vào nội bộ, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình vì một khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, và phát triển bền vững.

Ông khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển hợp tác với tất cả các nước đối tác trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, Việt Nam đã dự thảo Nghị quyết “Thúc đẩy ngoại giao nghị viện vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới”.

Những nội dung chính của Nghị quyết nhằm nhấn mạnh vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế, ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp; kêu gọi tăng cường hợp tác, thực hiện các cam kết toàn cầu nhằm đối phó với các thách thức chung hiện nay; hiện thực hóa các trọng tâm đã được các nền kinh tế thống nhất tại APEC 2017 như thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, sáng tạo, bền vững, cân bằng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định: "Là một thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung để không một cá nhân nào, không một quốc gia nào bị bỏ lại phía sau".

Dự thảo nghị quyết dự kiến được thông qua tại phiên bế mạc hội nghị APPF-26 diễn ra vào ngày 20-1.

An Nhiên - Duy Tiến