Tham dự phiên họp cấp cao này có đông đảo lãnh đạo, đại diện của 193 quốc gia thành viên LHQ, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, Phó Tổng thư ký LHQ, Chủ tịch ECOSOC, đại diện các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. 

Phiên họp năm nay thảo luận về các biện pháp để hiện thực hóa các cam kết của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, trong đó tập trung vào chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là phiên họp cấp cao đầu tiên của ECOSOC mà Việt Nam tham gia với tư cách thành viên nhiệm kỳ 2016-2018. Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu.

Phát biểu dẫn đề tại Phiên họp cấp cao, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh sự cần thiết thay đổi tư duy phát triển, nhất là luôn bảo đảm sự kết hợp đầy đủ và hài hòa cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; đồng thời khẳng định các mục tiêu phát triển bền vững chỉ có thể thực hiện thành công trong một môi trường hòa bình, an ninh, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. 

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm xoá bỏ sự bất bình đẳng giữa con người với con người và giữa các quốc gia với nhau; khơi gợi tính nhân văn và kêu gọi sự đùm bọc, giúp đỡ người yếu thế trong xã hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Phiên họp.
Phó Chủ tịch nước chia sẻ, là một nước trải qua nhiều năm tháng khó khăn và đã từng phải đối mặt với nguy cơ “bị bỏ lại phía sau”, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng và đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đáng tự hào. 

Trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách, Nhà nước Việt Nam luôn xác định “lấy dân làm gốc”, lấy người dân làm trung tâm, động lực của tiến trình phát triển và dành sự quan tâm cao nhất cho những nhóm dễ bị tổn thương như người nghèo, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ… 

Phó Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp tích cực vào công việc chung của ECOSOC và thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững một cách nghiêm túc và với quyết tâm chính trị cao nhất. 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước tham dự triển lãm về môi trường “Tiếng kêu từ thiên nhiên” cùng với Thủ tướng Na Uy, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, Phó Tổng Thư ký LHQ và Lãnh đạo thành phố New York. 

Huyền Chi