Theo ông Sang Kyu Lee, Việt Nam là đối tác quan trọng đối với Hàn Quốc. Hàn Quốc luôn thúc đẩy sự giao lưu hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. Đặc biệt, lĩnh vực hợp tác phát triển được Chính phủ Hàn Quốc coi trọng và đặt lên hàng đầu. 

Hợp tác phát triển Việt Nam - Hàn Quốc được ưu tiên cho các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, đô thị; y tế; giáo dục, đào tạo; môi trường; năng lượng sạch, công nghệ thông tin. Trong đó, viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam gồm 2 nguồn chính là viện trợ không hoàn lại và vốn vay ODA. 

Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang xây dựng Chiến lược đối tác phát triển (CPS) với Việt Nam cho thời kỳ tới nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020.

Từ năm 1992 đến hết năm 2015 đã có gần 60 dự án trị giá khoảng 2,8 tỷ USD đã được Chính phủ Hàn Quốc ký hiệp định vay hoặc cam kết cung cấp tín dụng cho Việt Nam. Hiện nay, đang có 34 dự án với tổng vốn cam kết 1,7 tỷ USD đang được triển khai thực hiện và giải ngân được hơn 0,9 tỷ USD.

Hiện, hai bên đang trao đổi chuẩn bị đàm phán Hiệp định tín dụng khung cho giai đoạn 2016-2020. Qua dự thảo và thông báo sơ bộ phía Hàn Quốc dự kiến cho Việt Nam vay 1,5 tỷ USD ODA giai đoạn 2016-2020, trong đó khoảng 0,9 tỷ USD sẽ dành cho hợp tác tài chính. Những lĩnh vực ưu tiên gồm: hạ tầng quy mô lớn, đường sắt, y tế, công nghệ thông tin.

Ông Lê Quang Mạnh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại (Bộ KH&ĐT) cho biết, hợp tác tài chính sẽ đóng vai trò chủ đạo trong quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới. 

Do vậy, để hợp tác phát triển với Hàn Quốc có hiệu quả cao nhất, Việt Nam cần tận dụng những nguồn hỗ trợ từ Chính phủ Hàn Quốc, cơ quan Chính phủ Hàn Quốc, KOICA. Tiếp tục vận động tài trợ của Hàn Quốc vào những lĩnh vực mà bạn có kinh nghiệm, thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu cao như giao thông, y tế, môi trường, công nghệ cao.

Việt Nam cần giữ thế chủ động trong việc đưa ra và quyết định các đề xuất dự án, tập trung vào những ngành, lĩnh vực, địa bàn có ý nghĩa, hiệu quả kinh tế-xã hội cao nhất, phù hợp với các chủ trương, chính sách, quy hoạch phát triển hàng năm, trung và dài hạn của Việt Nam.

Lưu Hiệp