Chiều 22-3, Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Tổng công ty K-Water (Hàn Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thuỷ lợi. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết, Việt Nam đang quản lý nhiều dự án trong lĩnh vực thuỷ lợi với sự tham gia của WB, ADB. 

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi văn kiện hợp tác với đối tác Hàn Quốc.

"Tôi đã từng đi thăm hệ thống hồ đập, thuỷ lợi tại Hàn Quốc, nghiên cứu để áp dụng cho hệ thống hồ đập của Việt Nam. K-Water là một trong những đơn vị rất năng lực trong lĩnh vực này, do đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tạo điều kiện để hai bên hợp tác một cách tốt nhất nhằm cải thiện hệ thống thuỷ lợi của Việt Nam", ông Thắng nhấn mạnh. 

Tại buổi lễ, ông Park Won Cheol, Phó Chủ tịch Tổng công ty K-Water cho biết, thông qua buổi ký kết này, sẽ là nền móng cho sự hợp tác trong lĩnh vực thuỷ lợi giữa hai nước. K-Water cũng đã tham gia một số dự án về thuỷ lợi tại một số địa phương như Phú Yên, Đà Nẵng... và hiện đang tiến hành thủ tục cho dự án xử lý nước tại Thừa Thiên Huế.

CL