Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh. 

Sáng nay (7-11), Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh tiếp tục trả lời chất vấn theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV. Trả lời câu hỏi của đại biểu Hoàng Quang Hàm đoàn Phú Thọ về lý do cơ khí chế tạo của Việt Nam chưa đạt mục tiêu phát triển, ông Trần Tuấn Anh cho biết Việt Nam chưa trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại bởi xuất phát điểm của Việt Nam trong lĩnh vực quá thấp.

"Thực tế, chúng ta đi sau các nước trong khu vực từ 2 đến 3 thế hệ công nghệ trong công nghiệp hoá", ông Tuấn Anh nói. "Cái thứ hai, chúng ta chưa chưa xây dựng và thiết lập được một hệ sinh thái khởi nghiệp cho các ngành sản xuất vật chất, trong đó các ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, chế tạo chưa có điều kiện đặc biệt để phát triển".

Theo Bộ trưởng, nguồn nhân lực của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu, ví dụ như nguồn đầu vào sinh viên theo học các ngành công nghiệp và chế tạo còn thấp, lệch.

Về lý do thứ ba, Bộ trưởng Bộ Công thương cho rằng công nghiệp hóa đòi hỏi vốn đầu tư và trình độ công nghệ ở mức cao, do đó gây khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, nước ta cũng thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ những doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

Để dẫn đến những vấn đề nói trên, ông Trần Tuấn Anh cho rằng công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập. Các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng thiếu sự phối hợp đồng bộ, doanh nghiệp cũng thiếu chủ động.

Theo ông Trần Tuấn Anh, với chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Bộ Công thương cùng các cơ quan liên quan sẽ tập trung quyết liệt cho phát triển các ngành công nghiệp, nhất là các lĩnh vực quan trọng như cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, ngành đóng tàu, chế tạo máy móc, ô tô... "Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng phải khai thác tốt những cơ hội của các hiệp định thương mại tự do", ông Tuấn Anh nói thêm.

Thuỷ- Minh