Triển lãm "70 năm mở đầu kháng chiến toàn quốc" giới thiệu 500 ấn phẩm sách báo do thư viện Quân đội và thư viện Công an đã sưu tầm, lưu giữ suốt mấy chục năm qua. 

Các ấn phẩm được trưng bày thành 5 chủ đề chính: Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng; Kháng chiến toàn quốc bùng nổ; Cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta; 70 năm toàn quốc kháng chiến – Ký ức lịch sử và bài học kinh nghiệm. 

Trung tướng Nguyễn Hồng Cư, TS Nguyễn Mạnh Hà, TS Vũ Tang Bồng giao lưu với cán bộ chiến sĩ ngày 14-12

Không chỉ góp phần khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Lời kêu gọi tòa quốc kháng chiến trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, các ấn phẩm còn giới thiệu đến khách tham quan thiệu những bài học sâu sắc về tinh thần yêu nước, ý chí giành độc lập, khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Góc trưng bày triển lãm "70 năm mở đầu kháng chiến toàn quốc"

Thông qua triển lãm, bạn đọc còn tìm hiểu được những đóng góp của lực lượng Quân đội, Công an Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc triển lãm, Trung tướng Nguyễn Hồng Cư, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân nhân, nguyên Trung đội trưởng tự vệ chiến đấu cứu quốc Thành Hoàng Diệu; Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; Tiến sĩ Vũ Tang Bồng, nguyên chủ nhiệm bộ môn Lịch sử kháng chiến chống Pháp, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã giao lưu, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân về tình thế đất nước, hoàn cảnh ra đời Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần quật khởi “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của quân dân Thủ đô Hà Nội những ngày mở đầu kháng chiến… 

N.Hoa