Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi. 

Đó là đánh giá chung tại Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Nghệ An lần thứ 2 - năm 2019, diễn ra tại TP. Vinh vào chiều 15-10.

Đồng chí Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc phát biểu tại hội nghị

Với vai trò quan trọng đó, các chính sách dành cho người có uy tín vùng đồng bào DTTS luôn được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng có lúc, có nơi nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương về vai trò, vị trí, của người có uy tín chưa thật đầy đủ; sự phân công, phân cấp, tranh thủ người có uy tín chưa được thống nhất; chưa ban hành quy chế, quy định cụ thể để hướng dẫn cơ sở trong việc phát huy vai trò của người có uy tín. Việc quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ người có uy tín còn hạn chế.

Tuyên dương 8 người có uy tín tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc, giai đoạn 2017– 2019

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc và đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh nhà. 

Để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò quan trọng của đội ngũ này, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ người có uy tín tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách.

Tặng Bằng khen cho 18 người có uy tín đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dịp này, 8 đại biểu người có uy tín được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 18 đại biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, 24 đại biểu nhận Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 150 đại biểu nhận Giấy khen của Trưởng ban Dân tộc tỉnh. 

Minh Tâm