Đến dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của tuổi trẻ cả nước trong thời gian qua; đặc biệt, biểu dương 336 gương tiêu biểu tham dự Đại hội - những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua của tuổi trẻ cả nước học tập và làm theo lời Bác. Từ việc phát hiện và tôn vinh này đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, truyền đi những thông điệp ý nghĩa để thế hệ trẻ rèn luyện, phấn đấu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được tổ chức Đoàn triển khai bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thanh thiếu niên; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh thiếu niên. 

Các chương trình, phong trào, cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt công tác Đoàn. Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, tổ chức Đoàn cũng cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém trong phong trào học tập và làm theo Bác để tiếp tục có giải pháp khắc phục.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của công cuộc công nghiệp, hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Chính vì vậy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng trở nên vô cùng quan trọng, là động lực để mỗi bạn trẻ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác trong thế hệ trẻ, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tổ chức Đoàn các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện, sâu rộng để thế hệ trẻ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập và làm theo lời Bác trở thành ý thức tự giác và là việc làm thường xuyên của mỗi bạn trẻ.

PV (Theo TTXVN)