Năm nay có 84 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương, trong đó 40 người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 24 người là cán bộ Đoàn, Hội. 

Bên cạnh đó, nhiều thủ khoa xuất sắc còn là những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả được giải trong nước và quốc tế... 

Năm 2017 là năm thứ 15 liên tiếp TP Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn. Tính cả năm 2017, thành phố đã tuyên dương 1.617 thủ khoa xuất sắc. Nhiều thủ khoa được vinh danh đã thành công trong sự nghiệp, có đóng góp tích cực cho Thủ đô và đất nước.

HT