Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, thi đua thực hiện với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao. 

Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; trở thành động lực to lớn cổ vũ toàn quân đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, với những kết quả nổi bật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Điển hình là đã góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; là cơ sở để phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, thương yêu đồng chí, đồng đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân; nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, không ngừng tỏa sáng truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Tại hội nghị, 84 tập thể và 119 cá nhân đã được nhận Bằng khen vì những thành tích và đóng góp xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động; biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân được tôn vinh dịp này.

Các điển hình tiên tiến được tôn vinh qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động

Chỉ rõ những thách thức và khó khăn trong bối cảnh tình hình mới với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai Cuộc vận động theo theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định. 

Trong đó, phải coi cuộc vận động là nền tảng quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Cùng với đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, thực hiện Cuộc vận động một cách tự giác, trách nhiệm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

"Việc nêu gương phải thường xuyên, liên tục, thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, từ nhận thức tới hành động, từ việc lớn tới việc nhỏ, đặc biệt là nêu gương trong rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ...”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chỉ rõ.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo; lựa chọn đúng, trúng khâu đột phá, hướng vào việc khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở. 

"Các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay... cần được quan tâm xây dựng, lan tỏa và nhân rộng, để Cuộc vận động thẩm thấu, xuyên suốt trong mọi lĩnh vực công tác, tạo thành động lực tinh thần, cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ. Đồng chí tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy cao độ bản chất, truyền thống và hình ảnh cao đẹp ”Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ báo công dâng Bác của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Xuân Mai