Tham dự hội nghị có ông Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên cùng 200 cán bộ thôn, buôn tiêu biểu đại diện cho gần 50.000 người hoạt động không chuyên trách vùng Tây Nguyên.

Các đại biểu là người đồng bào dân tộc thiểu số tham dự tại hội nghị.

Tây Nguyên hiện có khoảng 5,6 triệu người với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có gần 2 triệu người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện toàn vùng có 7.859 thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố, trong đó có 2.664 thôn, buôn người dân tộc thiểu số (chiếm 33,9%), với đội ngũ gần 50.000 người hoạt động không chuyên trách.

Các đại biểu là người đồng bào dân tộc thiểu số tham dự tại hội nghị.

Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước cùng với sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân các địa phương nên đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng Tây Nguyên từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được kiện toàn; khối đại đoàn kết được củng cố; đồng bào Tây Nguyên luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Trong những thành quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ thôn, buôn.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng và Nhà nước, ông Điểu Kré đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cán bộ thôn, buôn đã cống hiến trong nhiều năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới những cán bộ thôn, buôn cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tiếp tục phát huy xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội, phát triển kinh tế nhằm đưa vùng Tây Nguyên ngày một phát triển.

Trao Bằng khen cho các cán bộ thôn, buôn vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã tặng Bằng khen cho 200 cán bộ thôn, buôn tiêu biểu vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng xây dựng các phong trào thôn, buôn, tổ dân phố.

Văn Thành